2017-11-27 14:48:00

ZAJEDNO DO GRADOVA I OPĆINA PRIJATELJA DJECE

U organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ 21. studenoga 2017. godine  u Starogradskoj vijećnici Skupštine Grada Zagreba održano je svečano godišnje Savjetovanje koordinatora Akcije te je proglašeno pet novih nositelja titule „Grad i općina – prijatelj djece“.

Delegaciju koja je predstavljala grad Cres sačinjavale su predstavnice Vijeća učenika Osnovne škole Frane Petrića, predsjednica Vijeća učenika Emma Rajci i njena zamjenica Lea Ivanić te školska pedagoginja Željka Matovinović, članica koordinacijskog odbora Akcije gradovi i općine – prijatelji djece za grad Cres i koordinatorica rada Vijeća učenika pri osnovnoj školi.  

Sudionike je u ime Središnjeg koordinacijskog odbora pozdravila predsjednica Saveza Društva naša djeca Hrvatske Aida Salihagić Kadić, a uzvanicima su se obratili dječja pravobraniteljica dr.sc. Ivana Milas Klarić, Valentina Otmačić, predstojnica Ureda UNICEF-a, državni tajnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dr.sc. Marin Strmota, te u ime gradonačelnika Grada Zagreba mr.sc. Katarina Milković, pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. 

Puni dojmova, vratili smo se u Cres sa željom da i naš grad što prije dobije status Grad Cres – prijatelj djece.

Emma Rajci, 8.a

Lea Ivanić, 6.a


Osnovna škola Frane Petrića Cres